Thông tin quan trọng
Công ty thu mua giao thầu đều thực hiện theo phương thức gọi thầu công khai. Trong các công đoạn như hỏi giá, xem xét và làm rõ quy cách, ký hợp đồng đến giao hàng… tuyệt đối không chấp nhận bất cứ hành vi hối lộ nào. Một khi tra được nhà thầu có hành vi hối lộ sẽ bị dừng quyền giao dịch. Nếu liên quan tới hành vi bất hợp pháp khiến quyền lợi công ty bị ảnh hưởng, đều thực hiện tố tụng theo quy định pháp luật.